Aanpak

Wij krijgen energie van het creëren van veerkrachtige bedrijven met een duurzaam bestaansrecht.

Verandering is de enige constante.

Digitalisering heeft de samenleving en het consumentengedrag veranderd. Dit stelt bedrijven en ondernemers voor diverse vraagstukken.

In hoeverre sluiten mijn strategie, product of interne organisatie nog aan bij het veranderende landschap? Hoe kan ik profiteren van nieuwe online business modellen? Waar vind ik de kennis om mijn onderneming hernieuwd concurrentievoordeel te geven?

nobel_capital_team_meeting_hands

Uitdagingen zijn onbenutte kansen

Nobel investeert in bedrijven en ondernemers die deze uitdagingen herkennen. Zij willen profiteren van de kansen die dit met zich meebrengt en staan open voor verandering. Daarvoor bieden wij ondersteuning op financieel, operationeel, maar nadrukkelijk ook strategisch vlak.


Investeringscriteria

Omzet

€10 tot €100 miljoen

Geografie

Hoofdkantoor gevestigd in de Benelux

Positie

Voorkeur voor een meerderheidsbelang

Vorm

Bij voorkeur met management

Sector

Geen voorkeur, zolang wij het kunnen begrijpen

Situatie

Geen voorkeur, zolang er behoefte bestaat aan onze toegevoegde waarde

nobel_capital_casual_meeting

Hoe?

Wij werken bij voorkeur in de vorm van een partnership, waarbij onze managers de gelegenheid krijgen om te participeren. Onze betrokkenheid varieert van klankborden tot het uitvoeren van complete verandertrajecten of acquisities. Hierbij gaan wij nadrukkelijk niet op de stoel van het management zitten en bieden wij op projectmatige basis actieve ondersteuning.

Zo stellen wij het management in staat om optimaal te presteren.

nobel_capital_team_meeting_all

Het Nobel Capital fonds

De funding van Nobel is voornamelijk afkomstig van vermogende ondernemers en (oud-) bestuurders. Daarnaast investeert het team van Nobel zelf mee.

Door onze achterban kunnen we een zo breed en rijk mogelijk palet aan ervaringen en netwerken in dienst van onze ondernemingen te stellen. Bovendien kennen zij “het klappen van de zweep” in ondernemerschap. Deze ondernemende setup stelt ons in staat om meer te bieden dan alleen kapitaal.