Grootste online retailer in de markt voor refurbished Apple apparatuur

€25 miljoen

Amsterdam

leapp.nl

Meerderheidsbelang

20

Juli 2018

leapp-store-amsterdam2

Passie

De markt voor refurbished Apple apparatuur is relatief nieuw en groeit hard. Leapp is pionier in dit segment en heeft refurbishment de afgelopen jaren op de kaart gezet. De groei van Leapp ging te hard, waardoor de onderneming in zwaar weer terecht is gekomen. Dit leidde tot een doorstart onder leiding van Nobel. Door een aantal specifieke ingrepen zijn de grootste issues van voor de doorstart opgelost en is een verbeterd fundament voor winstgevende groei gecreëerd. Leapp is met haar sterke merk en haar pionierspositie in de markt de uitgelezen partij om een voortrekkersrol te blijven vervullen.

Actie

De eerste fase van de investering in Leapp betreft de herstart en doorstart van de onderneming. Hierbij is allereerst de onderneming in afgeslankte vorm herstart. Hierbij is leapp uiteindelijk teruggegaan naar een online model met een sterk gereduceerde overheadorganisatie. Ook zijn de refurbishment activiteiten direct ge-outsourced. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en een nog betere kwaliteit van de dienstverlening. In de tweede fase zal de focus liggen op de winstgevende uitbouw van de onderneming.

Ambitie

Leapp blijft de leidende online retailer in de markt voor refurbished Apple apparatuur in Nederland.